Bericht van de directie

Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam de overslag voor het eerst boven de 100 miljoen ton uit, een record. De ontwikkeling van de haven op het gebied van circulaire economie en energietransitie, twee cruciale thema’s in onze Strategie 2017-2021, verliep succesvol. En we spraken als bedrijf de ambitie uit een kolenvrije haven in 2030 na te streven. We zagen dat toegevoegde waarde en hoogwaardige werkgelegenheid – náást overslagtonnen – steeds belangrijker graadmeters worden voor de Amsterdamse haven. En merkten dat de forse economische groei nu al vraagt om planologisch gepuzzel.

Lees het hele bericht (pdf)

- Koen Overtoom
CEO Port of Amsterdam

- Michiel de Brauw
CFO Port of Amsterdam

Investeringskaart 2017

In 2017 is € 32,5 miljoen in nieuwe projecten geïnvesteerd.
In onderstaande kaart is te zien waar de investeringen plaats vonden.

Close

1. Elektrische kraan

Betonbedrijf Albeton heeft in 2017 zijn dieselkraan aan de Ankerweg vervangen door een elektrische kraan. Deze maatregel, waarin wij investeerden, levert een aanzienlijke geluidsreducering op de bron en milieuwinst door minder uitstoot van CO₂, stikstof en fijnstof op. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan onze inspanningsverplichting om de geluid- en stofoverlast op het Hembrugterrein te reduceren.

Close

2. Overdekte overslag

Ontwikkelingen in de markt van weersonafhankelijke overslag (bijvoorbeeld van papier en staal) laat volumegroei zien. Zeeschepen worden groter en de vraag naar directe overslag tussen zee- en binnenvaartschepen neemt toe. Op 15 augustus 2017 nam VCK Group in de Suezhaven de vierde overdekte goederenterminal in gebruik. Amsterdam is nu, met een capaciteit van ruim anderhalf miljoen ton, de grootste aanbieder van overdekte overslag in Europa.

Close

3. Ship-to-shore kranen

Met de twee Gantry ship-to-shore-kranen, die in juni naar de ACT terminal in de Amsterdamse haven kwamen, werd de positie van de terminals in de ferro- en non-ferro-markt voor short cargo en deepsea cargo versterkt. De terminals kunnen met de komst van de kranen hun dienstverlening uitbreiden en hun mogelijkheden vergroten. Zowel containers als stukgoed kunnen met deze kranen sneller en makkelijker worden overgeslagen.

“Met de komst van deze kranen kunnen we onze niche in ferro, non-ferro en containers verder uitbouwen en daarmee onze bedrijven en hun klanten beter faciliteren.”  Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam

Close

4. LNG-bunkering

Het bedrijf Titan LNG heeft als eerste een LNG bunker-ponton ontwikkeld, waarvoor in 2017 de financiering rond kwam. Het ponton genaamd de FlexFueler 001 komt in 2018 in de vaart en zal dienen als vaste bunkerlocatie voor binnenvaartschepen. Bij grotere schepen zal het ponton met behulp van een duwboot langszij komen om LNG te leveren terwijl zij hun cargo laden of lossen. Bunkering via het ponton geeft door de flexibele inzetbaarheid een grote impuls aan de vraag naar LNG. Daarnaast verdubbelde Titan LNG de snelheid van LNG-bunkering via trucks, door gebruik te maken van een zogenoemd T-stuk, waarmee de LNG-stromen van twee vrachtwagens naar het schip door één bunkerslang gaan. LNG (liquified natural gas) als scheepsbrandstof is een schoner alternatief voor diesel en zware stookolie. Door middel van de inzet van onder andere biogas zal LNG een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere scheepvaar spelen.

“Met deze ontwikkeling kan LNG als scheepsbrandstof op alle vlakken met conventionele bunkerbrandstoffen gaan concurreren. De introductie van de FlexFueler 001 is een grote stap in deze belangrijke bunkerregio.” Niels den Nijs, CEO Titan LNG

Close

5. HoogTij

Containerterminal CTVrede Steinweg en logistiek dienstverlener Gam BAKKER gaan zich vestigen op het nieuw ontwikkelde bedrijventerrein HoogTij, dat is ontwikkeld door Port of Amsterdam, gemeente Zaanstad en Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan. De bouw van de nieuwe panden startte op 30 oktober. Met de vestiging op HoogTij krijgt CTVrede een derde locatie aan het Noordzeekanaal. Op de nieuwe locatie kan CTVrede zowel binnenvaart- als shortsea-schepen afhandelen. Voor Gam BAKKER is dit de eerste vestiging in het havengebied. CTVrede en Gam BAKKER nemen beide 2 hectare af.

“De vestiging op HoogTij is voor ons een mogelijkheid om een nieuw concept aan te bieden aan de (Zaanse) industrie. Door de loodsen direct achter de kraan te plaatsen, naar het voorbeeld van de ouderwetse stuwadoren, elimineren wij de last-mile in de logistieke keten. De samenwerking met Gam BAKKER op HoogTij is hiervan het eerste mooie voorbeeld.” Bas Gort van CTVrede

 

“Met de uitbreiding naar Hoogtij willen wij een duurzaam pand realiseren op een logistieke toplocatie.” Eric Steltenpool van Gam BAKKER

Close

6. Hutchison Ports

Hutchison Ports heeft in december een 50%-belang genomen in het Amsterdamse TMA Logistics, de exploitant van de ACT-terminal. Met deze acquisitie treedt Hutchison rechtstreeks toe tot het Amsterdamse speelveld. Dit biedt groeikans als logistieke hub, gericht op short sea-diensten en een logistieke hub-functie naar het achterland en Noord Nederland.

Close

7. Uitbreiding Spliethoff Group

Spliethoff Group, een van de grootste rederijen in Nederland, heeft in 2017 flink uitgebreid in de Amsterdamse haven. Het bedrijf heeft zijn intrek genomen in drie loodsen op 15.000 m² terrein aan de Elbaweg. Vanaf die locatie voorziet de rederij ruim honderd schepen van onderdelen.

Close

8. DHL Parcel

DHL Parcel bouwt in het Atlaspark een nieuw sorteercentrum voor pakketten. Het centrum, dat medio 2018 opent, neemt de plaats in van de huidige terminal op hetzelfde bedrijventerrein. De capaciteit wordt hiermee uitgebreid en de installaties worden verbeterd, waardoor meer en beter kan worden gesorteerd.

Close

9. Intensivering van natte bulk

Amsterdam is nog steeds de grootste benzinehaven van de wereld. Terwijl de droge fossiele bulk afneemt, intensiveren de aanwezige olieterminals hun overslag. Samen met Vopak investeren we daarom in extra ligplaatsen en infrastructuur voor het afhandelen van schepen bij de terminal. Een steiger wordt verlengd met één extra ligplaats voor zeeschepen. Daarnaast komt er een nieuwe kade die plaats biedt voor twee extra ligplaatsen voor binnenvaartschepen. Dit brengt het totale aantal ligplaatsen in 2018 op vier voor zeeschepen en tien voor binnenvaartschepen. Ook zal de pompfaciliteit op de terminal worden uitgebreid.

 

“Door deze investering vergroten we de afhandelingscapaciteit op onze terminal en verbeteren we, ook met het oog op de nieuwe zeesluis, de service en efficiëntie in de Amsterdamse haven.” Ramon Ernst, directeur Vopak Amsterdam

 

“Deze gezamenlijke investering onderstreept het belang van vloeibare bulk voor onze haven en onze klanten, en draagt bij aan onze strategie om onze klanten uit te dagen om efficiënter te opereren.” Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam

Close

10. Feadship

Jachtbouwbedrijf Feadship heeft in december een belangrijk bouwmoment gevierd van hun nieuwe scheepswerf in de Amsterdamse haven. Eind 2018 moet de scheepswerf gereed zijn, die zal bestaan uit een grote hal voor de bouw en verbouw van superjachten tot 160 meter. Feadship neemt hiervoor vijf hectare af, met een optie voor 3,8 hectare meer. Het aantal Feadship-werven in Nederland komt met de nieuwe aanwinst in Amsterdam op vier.

Close

11. Minervahaven

In de Minervahaven wint de creatieve industrie terrein. In 2017 is een contract getekend voor een groot studiocomplex, daarnaast wordt een hotel geopend. Het buffergebied tussen stad en industrie ontwikkelt zich daardoor steeds meer tot een verbindingsgebied.

Close

12. Koopman Car Terminals

Met Koopman Car Terminals is, vanwege het logistieke contract met Nissan, een nieuw huurcontract gesloten. Daardoor worden de Nissan-auto’s als RoRo-lading in Amsterdam overgeslagen. We hebben de energievoorziening voor de gebouwen waarin Koopman huist in 2017 aangepast met de aansluiting op Westpoort Warmte (stadsverwarming via AEB).

Close

13. Bin2barrel

Bin2barrel heeft een definitieve vergunning voor haar fabriek verkregen en de technologie en financiering van de fabriek is rondgekomen. Hierdoor kan de bouw van de fabriek in 2018 van start.

Profiel

De Amsterdamse havenregio is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen. De haven biedt faciliteiten voor het ontvangen, verschepen, transporteren, opslaan, overslaan en industrieel bewerken van allerlei type goederen. Daarnaast wordt er schone energie opgewekt uit zon, wind en afvalstromen, en wordt de restwarme benut van industriële processen. Het Noordzeekanaalgebied biedt werkgelegenheid voor 69.779 fulltime banen.

Op weg naar de haven van 2030 – de Amsterdam Metropolitan Port – zetten we met onze partners in op een slimme, snelle en schone haven.

Lees verder

Ons waardecreatiemodel

Bericht van de Raad van Commissarissen

In 2017 had het havenbedrijf te maken met een aantal complexe vraagstukken vanuit de stad, zoals de plannen rond Haven-Stad, de Sprong over het IJ en de verplaatsing van de PTA. De ruimte in de stad is schaarser geworden door de conjuncturele voorspoed. Klanten van het havenbedrijf, zowel industrie als scheepvaart, worden daarmee geconfronteerd.

Lees het hele bericht (pdf)

Koos van der Steenhoven
(voorzitter)

Ingrid Doerga

Jeroen de Haas

Willemijn Maas

Philip Stibbe

Thema's in dit verslag: