Jaarverslag

2017

Download het hele verslag

Port of Amsterdam heeft de ambitie om grensverleggend waarde te creëren. Hoe we dat in 2017 deden, is terug te lezen in ons jaarverslag.

Download het jaarverslag 2017 in Nederlands (PDF)
Download het jaarverslag 2017 in Engels (PDF)

Leeswijzer
In jaarverslag 2017 starten we, na een korte kennismaking met ons bedrijf en berichten van onze directie en Raad van Commissarissen, met een toelichting op de wijze waarop we waarde creëren en op welke vier strategische thema’s wij ons richten. Aansluitend geven we in het hoofdstuk ´Strategische prestaties´ aan welke concrete projecten hier in 2017 aan bijdroegen, wat de economische betekenis van de havenregio is en hoe de markt waarin de haven zich bevindt zich ontwikkelde. Vervolgens lichten we toe hoe we waarde toevoegden voor de haven en de industrie (investeringen, scheepvaart, ketenverantwoordelijkheid etc.) en voor de stad en de omgeving (ruimtelijke ontwikkeling, leefbaarheid etc.). Aansluitend beschrijven we een hoofdstuk over de duurzame ontwikkeling van de organisatie, gevolgd door een blik op de toekomst. In ‘Over dit verslag’ wordt uitleg gegeven over de selectie van thema’s, de scope en de samenhang. Ten slotte volgt het overzicht van onze financiële resultaten en een toelichting op de geïdentificeerde risico’s.