Jaarverslag

2017

Haven & Industrie

In 2017 hebben wij € 32,5 miljoen in nieuwe projecten geïnvesteerd (bekijk investeringskaart). Onze klanten investeerden naar schatting nog eens het acht- tot tienvoudige hiervan.

Havenregio Amsterdam is een internationale zeehaven in een van de snelst groeiende metropolen van de wereld. De Amsterdamse haven is na de havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg de grootste zeehaven van West-Europa in de zogenoemde Hamburg-Le Havre-range. Daarnaast is Amsterdam de grootste benzinehaven ter wereld en groot in kerosine met Schiphol als belangrijkste afnemer.
De ontwikkelingen in de Amsterdamse haven laten zien dat de economie in 2017 sneller groeide dan verwacht. De ladingstromen van vrijwel alle typen namen toe, de vraag naar vrije kavels steeg sterk en daarmee slonk de strategische voorraad in rap tempo. Wij verwachten dat deze trend zich voortzet, vooral dankzij een groeiende bedrijvigheid in nieuwe markten, zoals de productie en opslag van hernieuwbare energie, en een toename in circulaire processen bij onze klanten.

Uit de Havenmonitor bleek dat de werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied in 2016 met 2,4% is toegenomen. Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan groei van de chemische industrie, de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De toegevoegde waarde is daardoor in dezelfde periode toegenomen met 1,7%. Deze stijging kwam vooral tot stand dankzij de chemische industrie en de zakelijke en niet-zakelijke dienstverlening. Het aantal zeehavengerelateerde bedrijfsvestigingen kende een stijging van 3,9%, voornamelijk gerealiseerd in de op- en overslag en basismetaal- en metaalproductenindustrie. Ook in de andere Nederlandse zeehavenregio’s was een toename van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde te zien. Het belang van de havens en het havenindustrieel complex in de Nederlandse economie is groter geworden.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).

Klanttevredenheid

In het voorjaar van 2017 is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De beoordeling van onze klanten kwam uit op een gemiddelde van 7,6. Dat is 0,2 punt hoger dan een jaar eerder. Het streven is om in 2021 uit te komen op een 9. Om dat cijfer te bereiken, zijn verschillende acties ingezet.

Snel vestigen

In 2017 hebben we het strategische speerpunt Greenlane afgerond. In dit programma hebben we samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam het vergunningentraject voor klanten inzichtelijker, toegankelijker en transparanter gemaakt én is de informatie-uitwisseling tussen de betrokken organisaties geoptimaliseerd. Hierdoor is het vooral voor bedrijven met innovatieve, circulaire initiatieven makkelijker geworden om snel te vestigen.

Port of Amsterdam International

Met ons dochterbedrijf Port of Amsterdam International B.V. (PoAI) versterken we onze clusters en netwerken door het bouwen van partnerships met vooraanstaande klanten. Onze aanwezigheid in buitenlandse havens creëert inzicht in nieuwe kansen. Tevens vergroot het ons begrip van huidige en toekomstige logistieke stromen en biedt het onze medewerkers internationale ontwikkelingsmogelijkheden. In 2017 was PoAI actief in Ivoorkust, Fujairah, Brazilië en Aruba.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).