Jaarverslag

2017

Profiel

De Amsterdamse havenregio is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen. De haven biedt faciliteiten voor het ontvangen, verschepen, transporteren, opslaan, overslaan en industrieel bewerken van allerlei type goederen. Daarnaast wordt er schone energie opgewekt uit zon, wind en afvalstromen, en wordt de restwarme benut van industriële processen. Het Noordzeekanaalgebied biedt werkgelegenheid voor 69.779 fulltime banen.

Op weg naar de haven van 2030 – de Amsterdam Metropolitan Port – zetten we met onze partners in op een slimme, snelle en schone haven.