Jaarverslag

2017

Strategische prestaties

We bouwen aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving: een slimme, snelle, schone haven.

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa. Wij willen de motor van de economie in de metropoolregio Amsterdam zijn en blijven door clusters en netwerken te versterken, een voorkeurshaven te ontwikkelen en te diversifiëren en innoveren. We bouwen aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving: een slimme, snelle, schone haven. Een vestigingsklimaat op topniveau, waarbij ontwikkeling en innovatie, banen en inkomsten, leefbaarheid en circulariteit de sleutelbegrippen zijn.

Als havenbedrijf beheren en ontwikkelen we het havengebied en zijn we tegelijk verantwoordelijk voor vlot, veilig en duurzaam scheepvaartverkeer. Binnen alle verschillende belangen, staat één gemeenschappelijk doel centraal: zoveel mogelijk waarde toevoegen aan het gebied, waar al onze stakeholders baat bij hebben.

Lees hier het hele hoofdstuk (pdf).

Key Perfomance Indicators

Versterken clusters & netwerken

Diversifiëren & innoveren

Vookeurshaven

Gezonde, slagvaardige & duurzame organisatie