Jaarverslag

2017

Vooruitblik

We richten ons op vier thema’s (circulaire economie, energietransitie, digitalisering en mobiliteit & bereikbaarheid) en blijven streven naar een kolenvrije haven in 2030.

Om economisch goed te blijven ontwikkelen, moeten we zowel nieuwe als bestaande bedrijvigheid goed kunnen faciliteren. In de komende (transformatie)periode is daarom veel ruimte nodig en zullen we slim met onze strategische voorraad moeten omgaan. Want terwijl de vraag naar woningbouw in Amsterdam sterk toeneemt, zijn terreinen met haveninfrastructuur en milieuruimte schaars. De economische versnelling leidt dus tot meer druk op onze ruimte. En dit raakt direct aan de discussies rond de bruggen, de PTA-verplaatsing en de ontwikkeling van Haven-Stad.

De uitdaging is daarbij het managen van succes! En dat moeten we in dialoog met al onze stakeholders doen. Niet enkel een lokale, maar juist een regionale aanpak. Die keuze hebben wij al eerder ingezet, door de intensieve samenwerking met Zaanstad uit te breiden en per januari 2018 het ligplaatssysteem en de facturering van binnenhavengeld daadwerkelijk regionaal aan te pakken. Zo spreiden we de riviercruise in de regio en benutten we de capaciteit beter.

Versnelling zagen we ook in de energietransitie. Het coalitieakkoord voor CO₂-reductie is getekend en in het hele land werd debat gevoerd over het afbouwen van fossiele grondstoffen, en de kansen én noodzaak van energie uit wind en zon. We voelen ons hierdoor gesterkt in onze keuze te streven naar een kolenvrije haven in 2030. Hiermee zetten we een ambitieuze én verantwoorde stap in de energietransitie.

Tegelijk zien we veel emotie in het energiedebat. De hele energietransitie vraagt om zorgvuldige, respectvolle en intensieve communicatie en afstemming met alle betrokken stakeholders.

Ook de inspanningen gericht op het realiseren van onze strategische ambities willen we versnellen. Om meer focus aan te brengen in onze prioriteiten hebben we onze tien speerpuntprojecten daarom aangescherpt tot de vier eerdergenoemde thema’s (circulaire economie, energietransitie, digitalisering en mobiliteit & bereikbaarheid). We willen onze innovatiekracht uitbouwen en slimme technologieën inzetten om onze interne organisatie verder te versterken en onze kansen in de haven te doen slagen.

Onze strategie werkt en we blijven vasthouden aan onze doelen voor 2021. Op het gebied van circulair en energietransitie hadden we verder willen zijn – daarvoor blijkt nog meer inzet en aandacht nodig. Onze rol ligt daarbij in het helpen opwekken en distribueren van duurzame energie, het versnellen en slimmer maken van processen, en het stimuleren van de circulaire economie.

De Averijhaven kan hierin een belangrijke rol gaan spelen. In deze haven buiten de zeesluis kunnen we nieuwe faciliteiten bieden voor het lichteren van bulkschepen op weg naar het Amsterdamse havengebied en verder. We willen de Averijhaven daarbij een extra functie geven: die van duurzame energiehaven. De ligging van de Averijhaven is ideaal voor de assemblage, aanpassing, ontmanteling en onderhoud van schepen en offshore windmolens, voor de overslag van nieuwe energievormen en het zorgvuldig ontmantelen van oude olieproductieplatforms. Met name ons doel om meer duurzame energie op te wekken voor de regio, voedt de ambitie om vanuit de Averijhaven een offshore windpark op zee te kunnen bouwen in het windenergiegebied Hollandse Kust Noord. Dergelijke offshore functies versterken de regiofunctie van de haven en werken daarmee verbindend binnen onze havenregio.

Daarnaast hebben we de circulaire ambitie om het terugwinnen van grondstoffen in het havengebied verder te ontwikkelen. Door de afvalscheidingsprocessen verder uit te breiden, kunnen we – vanaf eind 2019 via onze nieuwe zeesluis – ook uit andere landen afval importeren en dit, samen met het afval uit de stad, omzetten in energie en herbruikbare grondstoffen.

Voor de verdere verbetering van de logistiek willen we ook onze positie in de short sea- en achterlandactiviteiten verbeteren. Door inzet op spoor en binnenvaart jagen we onze ambitie na. De aansluiting op de nieuwe zijderoute is hier een voorbeeld van. Daarmee kunnen we dé logistieke hub in de regio worden voor containers die vanuit Noordwest-Europa op transport naar Azië moeten.

Met het intensiveren van terreinen, het diversifiëren van economische activiteiten, het werken aan steeds meer circulaire bedrijvigheid en duurzame energieopwekking, én het hierin benutten van de stuwende rol van digitale en andere innovatieve middelen, kunnen we terugkijken op een dynamisch jaar. Met de plannen die in 2017 zijn gemaakt, houden we de vaart erin, op weg naar de haven die we in onze Visie2030 schetsen: Amsterdam Metropolitan Port, een slimme, snelle en schone haven!

Lees hier meer over de vier thema’s (pdf).